Βραχόκηποι: 055

Βραχόκηπος στα Μελίσσια

Φυτά που εμφανίζονται:
α) Δράκαινα (Dracaena indivisa)
β) Γιουνίπερους (Juniperus communis)
γ) Ευώνυμο έρπον (Euonymus fortunei)
δ) Τεύκριο (Teucrium fruticans)
ε) Αγγελική νάνα (Pittosporum tobira nanum")
στ) Φωτίνια (Photinia x fraseri "Red Robin")
ζ) Βιβούρνο (Viburnum lucidum)
η) Τριανταφυλλιά (Rosa sp.) κ.α.
Κλικ για μεγένθυση
Κλικ για μεγένθυση