Φυτά εσωτερικού χώρου: 241

Αγλαόνημα

Aglaonema sp.Ο βλαστός του είναι κοντός και όρθιος, από τον οποίο αναπτύσσονται μεγάλα λογχοειδή φύλλα και σχηματίζουν ένα συμπαγές φυτό.
Απαιτεί σκιερές εκθέσεις σχεδόν όλο το χρόνο. Εάν εκτεθεί σε μεγαλύτερη ένταση φωτισμού, παρουσιάζεται κατακόρυφη ανάπτυξη των φύλλων.
Αναπτύσσεται καλύτερα σε θερμοκρασίες μεταξύ 15-29°C. Απαιτεί συχνά ποτίσματα και το χώμα του πρέπει να διατηρείται υγρό. Συνίσταται, κατά τη διάρκεια την ανάπτυξής του, Μάρτιο – Σεπτέμβριο, λίπανση με άζωτο (Ν) και φώσφορο (Ρ) περίπου μία φορά το μήνα.
Κατάλληλο για εντυπωσιακές φυτεύσεις με έμφαση στο μέγεθος, το χρώμα και το σχήμα των φύλλων.