Φυτά εσωτερικού χώρου: 244

Αράλια

Aralia japonicaΕίναι φυτά όρθιας ανάπτυξης που σε κανονικές συνθήκες φωτισμού, δημιουργεί στελέχη που ξεπερνούν τα 120 εκατοστά.
Θέλει απαραίτητα σκίαση όλο το χρόνο. Το χώμα πρέπει να είναι στεγνό μεταξύ των δύο ποτισμάτων. Ιδανικές θερμοκρασίες ανάπτυξης είναι από 18-29°C.
Απαιτεί λίπανση 4-6 φορές το χρόνο κατά τις περιόδους ανάπτυξης. Τα άνθη της είναι άνευ αξία και κόβονται για να δημιουργηθεί μια συμπαγής βλάστηση. Το καλοκαίρι μπορεί να μεταφερθεί σε εξωτερικό χώρο, αρκεί να είναι προστατευμένο από τις μεσημβρινές ακτίνες του ηλίου. Προσβάλλεται εύκολα από τετράνυχο.