Κωνοφόροι θάμνοι


Συνολικός αριθμός καταχωρημένων προϊόντων: (7)


Εμφάνιζόμενα προϊόντα: 1 - 5Σελίδες (2)  [1]  2  Τελευταία


331
Γιουνίπερους

Juniperus communis “Compressa”

Juniperus communis “Sentinel”

 
JuniperuschinensisPfitzeriana

Juniperus communis “Hornibrookii”
334
Κρυπτομέρια

Cryptomeria japonica “Elegans Nana”

Cryptomeria japonica “Globosa Nana”330

Πεύκο νάνο

 

Pinus mugo

Pinus sylvestris “Globosa Viridis”

Pinus sylvestris “Watereri”
332
Πισέα

Picea pungens “Glauca Globosa”

Picea glauca “Conica”328
Τάξος

Taxus baccata “Aurea”


Taxus baccata “Elegantissima”


Taxus baccata “Fastigiata”

Κλικ για μεγένθυση


Σελίδες (2)  [1]  2  Τελευταία